Teenused

Jõgevamaa Põllumeeste Liit osutab järgmiseid teenuseid :

MULLAPROOVIDE VÕTMINE

VÄETUS- JA VILJAVAHELDUS PLAANIDE KOOSTAMINE

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE

VAIETE KOOSTAMINE

PRIA MEETMETE TUTVUSTUS JA NÕUSTAMINE

NÕUETELE VASTAVUSE ALANE NÕUSTAMINE JA AUDITI LÄBIVIIMINE

E-PRIA ALANE NÕUSTAMINE

ÕPPEPÄEVADE,KOOLITUSTE,ÕPPEREISIDE KORRALDAMINE