file64442138_6ac53685
MTÜ Jõgevamaa Põllumeeste Liit

Jõgevamaa Põllumeeste Liit MTÜ asutati 27.01.1999

Täna on liidu liikmete nimekirjas 20 põllumajandusettevõtjat. Jõgevamaa Põllumeeste Liit tegutseb põhikirja alusel. Tööd juhatab 3-liikmeline juhatus.

Algusaastatest peale tegutseme nõuandekeskusena Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit TÜ juures. Paljuski sarnane eesmärk ja tulemus ning liikmeskond on samastanud liitu ja nõuandekeskust, mis asuvadki samades ruumides Jõgeva linnas.

Tootjale vajalik nõuanne peab olema kiire, tootjakeskne ja aitama igati kaasa põllumehe sissetulekute suurenemisele, keskkonnahoiule ja nõuetele vastavusele. Kaasame kõige värskemat tooteinfot oma äripartneritelt nii loomasöötade kui põllumajandustarvikute vallas.
Täna on liidul sõlmitud koostööleping 1 põhikonsulendiga.

Korraldame regulaarselt oma liikmetele infoseminare ja teabepäevi. Osaleme ka teiste nõuandekeskuste korraldatud õppepäevadel. Kindlasti osaleme ühiselt kõigil suurematel põllumajandusüritustel Eestis nagu näitused, erinevad meelsusaktsioonid ja meeleavaldused. Korraldame oma liikmetele ka välisseminare. Seminaridel esinejaid planeerime vastavalt sihtgrupi ettepanekutele.

Teeme koostööd teiste nõuandekeskustega, meie koostööpartneriteks on jätkuvalt maakonna vallad,  põllumajandus-kaubanduskoda, regionaal- ja põllumajandusministeerium ja selle allasutused, MES, pangad, liisingufirmad jt.

Jätkuvalt kogume oma klientidelt tagasisidet, mida analüüsime ja võtame arvesse edaspidises töös.

Igapäevane informatsioon liigub vajadusel e-posti teel kõigile liikmetele.

Liit on avatud uutele põllumajandussettevõtjatele Jõgeva maakonnas. Suurusest ja tootmissuunast lähtumata. Ainult koos saame parema tulemuse.

Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootajte Liit

JPTL

Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit loodi 1992. aastal AS Tarvi järeltulijana ning selle asutajate hulgas olid 11 Jõgevamaa põllumajandusettevõtjat, kelledest osa jätkab tänaseni. Koostöölepingud on sõlmitud lisaks neile veel 19 põllumajandusettevõtjaga üle Eesti. Tulundusühistu eesmärk on ühiselt osta ja  müüa põllumajandussisendeid ja -saadusi. Ühiselt ollakse oma partneritele väärikam ja suurema kaaluga partner. Ühistu on avatud uutele põllumeestele-ettevõtjatele.

Algusaastate liikmete ühistegevus põhines väetiste ja taimekaitsevahendite ühises ostmises, tänaseks on põhitegevuseks toorpiima ühine turustamine, kusjuures tulundusühistu kaudu müüvad piima ka Pärnu-, Viljandi-, Põlva-, Tartu- ja Lääne-Virumaa piimatootjad.
Ühtekokku müüb ühistu Eesti, Läti ja Leedu piimatööstustele kokku 23 tootja piima, mis koguseliselt moodustab pea 10% kogu Eestis toodetavast toorpiimast.

Ühistu käibest moodustab suurema osa piima müügist saadav raha, samas  müüakse ka teravilja ja rapsi (AS Scanola Baltic, Scandagra Eesti AS jt).
Ühiselt ostetakse väetised, taimekaitsevahendid, silotarbed aga ka loomade energiasööt nagu rapsikook ja mais. Ühistul on koostööleping AS Scandagra Eesti kauplusteketiga ja mitmete Euroopa tootjatega. Lisaks sellele korraldab ühistu koolitusi, koolitusreise ja nõustamist ning teeb koostööd teiste Eesti piimaühistutega toodangu müügi koordineerimisel.

Tulundusühistu Vooremaa Viljakasvatajad

Tulundusühistu Vooremaa Viljakasvatajad on kantud äriregistrisse 06.07.2011.a.
TÜ Vooremaa Viljakasvatajad põhitegevusalaks on oma liikmete taimekasvatussaaduste – teravilja ja rapsi- realiseerimine, saades suurematelt mahtudelt kõrgemat müügihinda ja tootmiseks vajalike tarvikute ostudelt soodsamat ostuhinda. Ettevõtja korraldab oma liikmetele seminare ja koolitusi, samuti korraldatakse arenguseminare teistele teraviljakasvatajatele.
Ettevõtja arendab e-kaubandust koostöös Jõgevamaa PTL-iga.

2017.a.valmis projekt kuivati ja punkerladude ehitamiseks Jõgevale. Esitati ka taotlus investeeringutoetuse saamiseks, mis hinnati positiivse hinde ja otsusega. Ehitustööd algasid 2019 sügisel.

Planeeritud esimese osa ehitustööd lõppesid 2020. aasta oktoobris, mille tulemusena valmis kompleks, mis suudab kuivatada kuni 60 t/h ehk arvestuslikult 1000t/ööpäevas ning mahutada ca. 10000 tonni vilja. Kompleks koosneb CHIEF kuivatist, kahest 200-tonnisest eelpunkrist, kahest 855-tonnisest vahepunkrist ja kolmest 2950-tonnisest hoiupunkrist.

Investeeringut toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).
Suur tänu abi eest!

mak-2014-2020-logo-eu-hor-col
Kuivati Õuna